Als je waarnemingen wilt toevoegen uit meerdere soortlijsten, dan kun je deze lijsten groeperen en de groep als lijst selecteren. Zorg ervoor dat je meerdere soortlijsten hebt geladen, en ga dan naar Menu/Soortlijsten en klik op de voeg-groep-toe-knop op de taakbalk.

Geef de groep een naam door op het invoerveld achter "Naam" te klikken. Er verschijnt een toetsenbord. Voer een naam in en klik op "Gereed".

 

Stel vervolgens een voorkeur in voor naamsweergave. Klik op "Soortnamen" en selecteer de voorkeur in de kiezer, en klik op "Gereed".

 

Kies tenslotte de lijsten die je in deze groep wilt plaatsen. Klik op de lijst, de lijst wordt toegevoegd en er verschijnt een checkmark. Klik nogmaals en de lijst wordt weer verwijdererd.

Als de groep is geconfigureerd, klik dan op "Bewaar" op de navigatiebalk om de groep te bewaren. Je keert terug in het overzicht van lijsten, en de zojuist aangemaakte groep is aan het eind toegevoegd. Als je geen nieuwe groep wilt aanmaken, klik dan op "Lijsten" op de navigatiebalk om terug te keren zonder dat een nieuwe groep is aangemaakt.