Om een soortlijst of een groep van soortlijsten aan te passen, ga naar "Menu/Lijsten" en klik op de lijst of groep die je aan wilt passen. Je kunt hier ook komen via de soortenkiezer. Klik op "Menu/Voeg toe", klik op "Kies een soort", in de soortenkiezer klik je op de "Lijsten"-knop op de navigatiebar. Sleep de gewenste soortlijst of groep naar links en klik rechts op de "Details"-knop.

Je komt op het detail-scherm voor soortlijst of groep. Dit scherm lijkt erg op het scherm dat je gebruikt om een nieuwe lijst of groep aan te maken. De kenmerken soortgroep, taal en regio definiƫren de lijst, en zijn niet aan passen. Als je dezelfde lijst in een andere taal wilt, dan moet je deze als nieuwe lijst laden.

Voorkeuren

Onder "Voorkeuren" kun je de naamweergave van de lijst aanpassen. Klik op veld "Soortnamen" en je krijgt een naamweergave-kiezer:

Kies de gewenste naamweergave en klik op "Gereed".

Taakbalk

De taakbalk voor het detail-scherm ziet er als volgt uit:

Links staat de datum aan dat de lijst of groep is aangemaakt of, in geval van een soortlijst, voor het laatst is ververst. Daar onder wordt weergegeven uit hoeveel soorten de lijst bestaat. Rechts op de taakbalk staat een verwijder-knop. Als je hierop klikt krijg je de vraag om bevestiging om de lijst of groep te verwijderen. Als je dit bevestigt wordt de wijziging doorgevoerd en keer je terug naar het vorige scherm.

Wijzigen van een soortlijst

Voor wijzigen van een soortlijst zijn er de volgende opties:

  • Klik op veld "Soortnamen" voor een andere weergave voor de naam
  • Klik op de ververs-knop op de navigatiebalk om de laatste versie van de lijst op te halen. Er kunnen soorten worden toegevoegd of verwijderd, soortnamen kunnen veranderen door taxonomische wijzigingen, de zeldzaamheidsstatus kan veranderen, etc.. Je krijgt een voortgangsindicator te zien. Je kunt het verversen onderbreken door op de voortgangsindicator te klikken. Het verversen wordt dan afgebroken, en je houdt de huidige versie van de lijst. Als het verversen succesvol is, dan toont de taakbalk het tijdstip van deze verversing.

Voor het wijzigen van een groep zijn er de volgende opties:

  • Klik op het invoerveld gemerkt "Naam" om de naam van de groep aan te passen. Klik op "Gereed" op de toetsenbordbalk om aan te geven dat je klaar bent.
  • Klik op veld "Soortnamen" voor een andere weergave voor de naam.
  • Kies onder "Lijsten" welke soortlijsten wel/niet deel uitmaken van de groep: