Om een bestaande waarneming te wijzigen, ga naar Menu/Waarnemingen, zoek de waarneming en klik erop. Je gaat naar een invoerscherm dat vergelijkbaar is met dat van een nieuwe waarneming, met alle details van de waarneming ingevuld. De titel is nu "Wijzig" in plaats van "Voeg toe". Het gedrag is een klein beetje anders dan bij toevoegen van een nieuwe waarneming:

  • Je kunt invoervelden niet vastzetten.
  • Je kunt niet de tijd en/of positie volgen, want je wijzigt een waarneming die in het verleden is gedaan.
  • Iedere wijziging wordt meteen bewaard, je hoeft niet apart op een "Bewaar"-knop te klikken.

Let erop dat je alleen waarnemingen kunt aanpassen die nog niet zijn verzonden. Als een waarneming is verzonden, kun je deze niet meer in iObs aanpassen. Om zo'n waarneming alsnog te wijzigen dien je naar een van de portals te gaan, eventueel in te loggen, je waarneming op te zoeken en daar kun je de gewenste aanpassingen maken. iObs wordt niet bijgewerkt met aanpassingen die op de portal worden gedaan.