Ga naar Menu/"Voeg toe" om een nieuwe waarneming toe te voegen. Je komt op het invoerscherm waar je alle details van de waarneming kunt invoeren en opslaan. Dit invoerscherm is ook het default scherm waar iObs mee start.

Zie Details van een waarneming voor informatie over alle beschikbare invoervelden.

Zie Beheren van waarnemingen om te zien hoe je een waarneming kunt wijzigen die je al hebt bewaard.

Knoppenbalk

Het scherm heeft bovenaan een knoppenbalk waarmee je drie invoervelden van een waarneming kunt configureren: datum en tijd, positie en bescherming. Je kunt op een van de knoppen klikken om de bijbehorende waarde te zien. Als je een waarde instelt, dan wordt deze vanzelf vastgezet. Dit betekent dat na het bewaren van een waarneming de waarde blijft staan voor invoer van een nieuwe waarneming.  Je kunt zien dat een waarde is vastgezet doordat de knop in blauw wordt weergegeven, de kleur die wordt gebruikt voor een vastgezette waarde. Als je bijvoorbeeld de tijd op een aangepaste waarde zet ziet de knoppenbalk er als volgt uit:

De datum en tijd knop is blauw, en er verschijnt ook een reset-knop. Als je op deze knop klikt dan worden alle drie waarden teruggezet naar de default en verdwijnt de reset-knop weer. De default waarde voor tijd en positie is het volgen van de actuele tijd en positie. Voor bescherming is geen bescherming de default waarde.

Zie Details van een waarneming voor meer informatie over het wijzigen van datum en tijd, positie en bescherming.

Taakbalk

Het scherm heeft onderaan een taakbalk met vier knoppen, voor de volgende functies:

  • Hou de waarde van een veld vast na bewaren, zie Invoer vastzetten voor meer informatie.
  • Voeg foto's toe aan de waarneming, zie Foto's voor meer informatie.
  • Voeg een deeltelling toe, zie Deeltellingen voor meer informatie.
  • Bewaar een waarneming. Let erop dat een nieuwe waarneming pas bestaat op het device na klikken op de bewaar-knop. De taakbalk gloeit kort groen op om duidelijke terugkoppeling te geven dat het bewaren succesvol was.