Bij invoeren van een waarneming kun je meerdere deeltellingen toevoegen. Een deeltelling wordt gedefinieerd door een aantal, geslacht, een kleed en een activiteit. In het detailscherm wordt iedere deeltelling weergeven door een kopregel met een samenvatting:

Je kunt op deze kopregel klikken om een deeltelling te openen of te sluiten. Er kan slechts één deeltelling tegelijk open zijn.

Per default heeft een waarneming één deeltelling. Je kunt deeltellingen toevoegen door te klikken op de voeg-deeltelling-toe-knop op de takenbalk. Je kunt vervolgens geslacht, kleed en activiteit specificeren, en het aantal individuen voor deze nieuwe deeltelling.

Let erop dat als twee deeltellingen identieke waarden hebben voor geslacht, kleed en activiteit, dat de kopregel gemarkeerd wordt met een waarschuwing in de vorm van een oranje driehoek:

Om dit op te lossen moet je de deeltelling uniek maken. De oranje driehoek zal dan weer verdwijnen. Als je dit niet doet, dan kun je nog steeds je waarneming bewaren en verzenden. Op de portal vind je alleen unieke deeltellingen. De aantallen voor identieke deeltellingen zijn dan bij elkaar opgeteld.

Je kunt een deeltelling verwijderen door de kopregel naar links te slepen. Een "Verwijder"-knop verschijnt aan de rechterkant. Als je hierop klikt dan verdwijnt de deeltelling.

Als er één deeltelling is, dan kun je deze niet verwijderen. Slepen van de kopregel werkt dan niet.