Toevoegen foto's

Bij invoeren van een waarneming kun je meerdere foto's toevoegen. Gebruik hiervoor de foto-knop op de taakbalk. Je kunt foto's toevoegen vanaf de camera of vanuit de foto-bibliotheek. Iedere toegevoegde foto wordt weergegeven via een miniatuur. Klik op de miniatuur om de foto in volledige resolutie te zien. Klik nogmaals om terug te keren naar het waarnemingscherm.

Als je een foto toevoegt dan slaat iObs een lokale kopie op, met de lange zijde automatisch verkleind tot 800 pixels. Als je vanuit iObs een foto toevoegt via de camera, dan bewaart iObs een kopie op volledige resolutie in de foto-bibliotheek.

Let erop dat als je voor de eerste keer een foto toevoegt, de vraag wordt gesteld of je iObs toestemming geeft voor toegang tot de camera of de foto-bibliotheek. Klik op "Bevestig" om deze toestemming te geven. Als je dat niet doet, dan krijg je de vraag niet nogmaals en kun je geen foto's toevoegen. Je kunt de toestemming checken en wijziging in de Instellingen-app.

Volgorde van foto's

Je kunt de volgorde van foto's aanpassen door de minaturen te verslepen naar een andere plek. De volgorde wordt behouden bij verzenden.

Verwijderen van foto's

Je kunt een foto verwijderen door erop te klikken, en als de foto groot wordt weergegeven deze van het scherm af te swipen.

Als een waarneming al verzonden is kun je deze niet meer aanpassen, en ook geen foto verwijderen. Als je ruimte wilt maken kun je alle foto's van reeds verzonden waarnemingen verwijderen via Menu/Observations,  en dan klikken op de verwijder-knop . Zie Beheren van waarnemingen voor de verwijder-opties.

Aanpassen van foto's

iObs heeft geen functies om foto's te bewerken. Als je een foto wilt bijsnijden of de horizon recht zetten, gebruik dan een app die daarvoor bedoeld is, zoals Snapseed. Open de foto vanuit de foto-bibliotheek, bewerk de foto en bewaar de bewerkte versie weer in de foto-bibliotheek. Daarna kan iObs de bewerkte foto ophalen uit de foto-bibliotheek.